Naturpleje

Som en del af vores arbejdsområder, tilbyder vi at udføre opgaver, der hører under naturpleje.

Det kan være opgaver som slagleklipning af områder med f.eks. hyben- og klittjørnbevoksninger, rydning af hegnslinier m.m.

I forbindelse med naturplejeprojekter er det ofte et krav, at der skal være adgang for offentligheden. I den forbindelse kan det være hensigtsmæssigt at opsætte klaplåger ved stisystemer, samt sørge for opbygning af færiste ved adgangsveje.

Ofte er der mulighed for at søge tilskud til etablering af hegn i Natura 2000 områder. Herunder også rydning af tilgroede arealer.

Få et tilbud på naturpleje:

Kontakt os på 98971801/22151800 eller send os en mail på per@nordjyskhegn.dk  og kom godt i gang med dit næste hegnsprojekt.

 [Not a valid template]