Naturpleje

Som en del af vores arbejdsområder, tilbyder vi at udføre opgaver, der hører under naturpleje.
Det kan være opgaver som , slagleklipning af områder med f.eks. hyben- og klittjørnbevoksninger, rydning af hegnslinier m.m.
I forbindelse med naturplejeprojekter er det ofte et krav, at der skal være adgang for offentligheden. I den forbindelse kan det være hensigtsmæssigt, at opsætte klaplåger ved stisystemer og opbygning af færiste ved adgangsveje.
Ofte er der mulighed for at søge tilskud til etablering af hegn i Natura 2000 områder, herunder også rydning af tilgroede arealer.

Få et tilbud på naturpleje:

Kontakt os på 98971801/22151800 eller send os en mail på per@nordjyskhegn.dk  og kom godt i gang med dit næste hegnsprojekt.

 [Not a valid template]