Hegn til grise

Hegn til grise skal opfylde bestemte krav, udstukket af Veterinærdirektoratet.
Der kan være forskellige krav, alt efter hvor indhegningen skal være i forhold
til omgivelserne. Skal hegnet være i nærheden af en vej, campingplads, bebyggelse osv., er der større krav til indhegningen. Læs mere på dette link: www.vsp.lf.dk
Alt efter hvilke krav der stilles til hegningen, kan indhegningen udføres som trådhegn med 3-7 tråde, med og uden omfangshegn.
Er der sohold med smågrise, vil det ofte være nødvendigt, at lave et omfangs-
hegn udført med haretæt nethegn i minimum 140 cm højde og med 2 strømførende tråde for at holde ræve ude.

Kontakt os på 98971801/22151800 eller send os en mail på
per@nordjyskhegn.dk  og kom godt i gang med dit næste hegnsprojekt.